ไมโครไพล์สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อให้โครงสร้างของคุณแข็งแรง

มีหลายกรณีที่จำเป็นต้องซ่อมแซมฐานรากไมโครไพล์เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของอาคาร สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการพังทลายของอาคารบางส่วน อันเป็นผลมาจากการบุกรุกของน้ำหรือแผ่นดินไหว หรือความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินบนดาดฟ้าหรือแผ่นโครงสร้าง หรือความล้มเหลวของฐานรากเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นต้องซ่อมแซมฐานรากคอนกรีต การประเมินปัญหาโดยละเอียด

ไมโครไพล์จากวิศวกรโครงสร้างเป็นขั้นตอนแรก

เป็นไปได้มากว่าอาคารหรือโครงสร้างแสดงสัญญาณบางอย่างหรือมีข้อบ่งชี้ที่ชี้ไปที่ปัญหากับไมโครไพล์ สัญญาณทั่วไปอาจเป็นเส้นหลังคาหย่อนคล้อย รอยร้าวในปูนปลาสเตอร์หรือปูนปั้น หรืออาคารไม่มั่นคงภายใต้การรับน้ำหนักบางอย่าง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาคารอาจถูกแท็กสีแดง และผู้อยู่อาศัยจะต้องย้ายออกจนกว่าผู้ตรวจสอบอาคารจะปล่อยตัวอาคารออกมาโดยปลอดภัย เมื่อวิศวกรโครงสร้างได้จัดทำแผนการซ่อมแซมไว้แล้ว

ไมโครไพล์ที่มีใบอนุญาตเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ผู้รับเหมาจะเริ่มต้นด้วยการขุดค้นเพื่อให้เห็นส่วนที่เสียหายของฐานราก และขึ้นอยู่กับขอบเขตของการซ่อมแซม ไมโครไพล์อาจจำเป็นต้องมีการค้ำยันเพื่อรองรับส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารในขณะที่ซ่อมแซมเสร็จสิ้น เมื่อยึดเข้าที่แล้ว ฐานรากที่เสียหายสามารถถอดออกได้โดยใช้แม่แรงค้อน หรือเครื่องจักรกลหนัก หากจำเป็น การซ่อมแซมฐานรากคอนกรีตโดยทั่วไปจะรวมถึงเดือยเหล็กเส้นแบบฝัง

ซึ่งติดตั้งในไมโครไพล์ที่ไม่ได้รับความเสียหาย

ไมโครไพล์สองส่วนในเชิงพาณิชย์ อาจจำเป็นต้องตัดแผ่นพื้นคอนกรีตที่อยู่ติดกันเพื่อขจัดส่วนที่เสียหายของฐานราก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฐานรากคอนกรีตที่ติดตั้ง เลื่อยตัดเรียบจะช่วยให้สามารถติดตั้งเดือยฝังได้ตามข้อกำหนดของวิศวกร นอกจากนี้ การซ่อมแซมจะต้องมีเดือยฝังที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของฐานรากที่มีอยู่ ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแบบฟอร์มสำหรับส่วนใหม่ของฐานรากและไมโครไพล์ เหล็กเส้นถูกผูกหรือเชื่อมเข้ากับเดือยเพื่อสร้างระบบเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจสอบแบบฟอร์มและเหล็กเส้นแล้ว

เสาเข็มไมโครไพล์และสลักเกลียวยึดและตัวยึดโครงสร้างสามารถวางในคอนกรีตสดได้ เมื่อคอนกรีตเริ่มเซ็ตตัวแล้ว สามารถถอดแบบฟอร์มออกและเติมกลับเข้าไปใหม่ด้วยมือขุดได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบดอัดกลับเข้าไปใหม่ได้จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัวจนได้ความแข็งแรงตามที่กำหนด สำหรับอาคารพาณิชย์หลายแห่ง ตัวอย่างคอนกรีตจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบ และรายงานการทดสอบจะระบุว่าฐานรากคอนกรีตจะรับน้ำหนักได้ที่จุดใด เมื่อคอนกรีตมีความแข็งแรงตามที่กำหนด ก็สามารถอัดกลับเข้าไปใหม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.narongmicrospun.com/

This entry was posted in สินค้า, สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.