Tag Archives: แสลนกรองแสง

สาระดีๆเกี่ยวกับแสลนกรองแสง หรือ ตาข่ายกรองแสง

การทำงานของแสลนกรองแสงนั้นคือว่า การดึงลงทอนความแรงแสงแวบให้บางเบาลงสำหรับไม่ให้ต้นไม้นั้นได้แสงยิบจนเกินพอดี การเลือกสรรร้อยละในการกรองแสงของแสลนกรองแสงก็จะขึ้นอยู่กับอย่างของรุกข์ กับขณะอายุของต้นที่เราปลูกค่ะ เช่น ในห้วงของการเพาะเมล็ด จนถึงยุคสมัยเตรียมประถมกล้าก็ต้องใช้การกรองแสงมากหน่อยคาดคะเน 70% ถึง 80% ครับ และเมื่อต้นกล้ามีอายุมากขึ้น จนเชี่ยวชาญย้ายลงเปลี่ยนเพาะปลูกได้นั้น ผลรวมแสงที่ได้รับก็ต้องมากขึ้น เราทำได้ใช้กรองแสงแค่ประมาณ 50% ถึง 60% ก็เพียงพอต่อความมุ่งหมายของต้นแล้วล่ะ และถ้าหากอย่างพืชที่ปลูกสร้างนั้น เป็นไม้ตระกูลที่ไม่ชอบแสงจ้าน มุ่งหวังร่มเงา ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้ ต้นไม้กลุ่มนี้ไม่ต้องการแสงโควตามากๆ ฉะนั้นเราก็ต้องใช้กรองแสงในโควตาที่สูงขึ้นซัก 80% กำลังดี และอีกเรื่องคือ สีของแสลนกรอง ที่มีทั้ง สีดำ และ สีเขียว แล้วเราพึงใช้สีอะไรดีล่ะ? ทั้ง 2 สีนั้นมีความตรงข้ามกันกันในเรื่องของสีกับแสงและจิตใจ อีกนัยหนึ่ง แสลนกรองแสง … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on สาระดีๆเกี่ยวกับแสลนกรองแสง หรือ ตาข่ายกรองแสง