Category Archives: งานบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษาการจัดการและปรับปรุงศักยภาพในการทำงาน

ลำดับงานบำรุงรักษาต้องมีการจัดระเบียบอย่างดี เพียงพอกับความสามารถในการทำงาน และสุดท้ายต้องมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ออกแบบใบสั่งงานสำหรับการบำรุงรักษา งานบำรุงรักษาปัญหาและข้อกังวลจำนวนมากมักถูกละเลย หลีกเลี่ยง และนับรวม ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่กิจการดำเนินไป งานบำรุงรักษาและในทางทฤษฎีแล้ว ไม่มีอะไรเป็นเหตุผลส่วนบุคคลแม้ว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะถูกบ่อนทำลายในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ เครือข่ายส่วนบุคคลได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางสำหรับการบำรุงรักษา งานบำรุงรักษาปัจจัยกำหนดการใช้งานเครือข่ายส่วนบุคคล ได้แก่ ความพร้อม ค่าใช้จ่าย ทักษะ งานบำรุงรักษาและคุณภาพบริการ โดยทั่วไปสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขสถานการณ์และต้องมีบุคคลอยู่ในจุดนั้นประการที่สองที่คุณอาจไม่ทราบคือการจัดสรรทรัพยากร การรวบรวมและการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ บริษัทหรือบุคคลจำนวนมาก ทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มักไม่ค่อยได้รับการเรียกกลับ มักจะผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการจัดหาและประนีประนอมกับเครื่องมือ สิ่งนี้นำไปสู่คุณภาพของทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ได้รับการยืนยัน พวกเขาสามารถข้าม โอนย้าย งานบำรุงรักษาและยกเลิกการควบคุมหลักของตนเองในใบสั่งงานบำรุงรักษาหากคุณเป็นคนดูแลกิจกรรมและการเตรียมการทั้งหมด งานบำรุงรักษาสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณคือให้พวกเขากลับมาอยู่ในสายงานและดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มักไม่ค่อยได้รับการเรียกกลับเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินงานงานบำรุงรักษา หากคุณประสบความสำเร็จ ในการเรียกใช้เครื่องจักรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณปัจจุบันหลายบริษัทได้นำกลไกนี้มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับงานบำรุงรักษาแม้ว่างานจะสำเร็จก็ตาม งานบำรุงรักษาคุณจะพบบริษัทอื่นๆ มากมายที่มักนั่งค้นหาว่าทำไมงานบำรุงรักษาของพวกเขาถึงล้มเหลว งานบำรุงรักษาแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาและทั้งหมดควรเป็นการประเมินวิธีการดำเนินการในนามของการบำรุงรักษาโดยเปรียบเทียบและตรงกันข้ามกับการดำเนินการตามใบสั่งงานและแนวทางขั้นตอนขององค์กร นี่คือข้อเท็จจริงที่คุณจะไม่ค่อยทราบหากคุณไม่ได้ทำการตรวจสอบ นั่นอาจเป็นเพราะความเอาใจใส่ทั้งหมดที่ทุ่มเทให้กับการบำรุงรักษาส่วน มิฉะนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะไม่มีทางรู้ว่าไปพร้อมกับชื่อของใบสั่งงานบำรุงรักษา การเปรียบเทียบและความแตกต่างเหล่านี้ให้โอกาสมากมายแก่กิจการ … Continue reading

Posted in งานบำรุงรักษา | Comments Off on งานบำรุงรักษาการจัดการและปรับปรุงศักยภาพในการทำงาน